top of page

Het eetgedrag is het topje van de ijsberg

Onder de oppervlakte van een eetstoornis schuilt het werkelijke probleem en daar schuilt ook de oplossing. Een eetstoornis los je niet op door puur en alleen het eetgedrag te veranderen en – bij ondergewicht of overgewicht - een gezond lichaamsgewicht te bewerkstelligen. Door op zoek te gaan naar achterliggende oorzaken, in standhoudende factoren en de functie(s) van de eetstoornis, komen we erachter wat de kern van het probleem is en die pakken we aan. Niet eten of teveel eten kan een manier zijn om je emoties niet te hoeven voelen, om niet te hoeven stilstaan bij wat er werkelijk is. Het kan ook een manier zijn om je te uiten of om dingen die je moeilijk vindt niet aan te hoeven gaan. Een eetstoornis kan je houvast geven of fungeren als een uitlaatklep. De eetstoornis kun je zien als een coping mechanisme; het is een manier om met moeilijkheden in het leven om te gaan. Je leert in de therapie om op een andere manier met moeilijkheden om te gaan, zodat je uiteindelijk de eetstoornis niet meer nodig hebt. 

shutterstock_159801359.jpg

 

De puzzel
Genezen van een eetstoornis is te vergelijken met een puzzel: je legt alle stukken in elkaar en dit vormt uiteindelijk één geheel. De stukken heb je in je bezit, alleen heb je nog niet ontdekt hoe ze precies in elkaar passen. Zo ervaar ik het: jij hebt alles in jou wat je nodig hebt om van de eetstoornis te genezen. Het is een kwestie van jezelf leren kennen, jouw talenten ontdekken, je bewust zijn van je valkuilen, je eigen grenzen voelen en aangeven, datgene doen waar je hart ligt, jezelf mogen zijn en daar uiting aan geven, anders leren omgaan met negatieve gedachten en gevoelens. Daar ga ik je bij helpen. Ik ga de stukjes niet voor jou leggen, want dat doe je zelf.Jij hebt zelf een actieve rol in jouw genezingsproces en jouw inzet en bijdrage bepalen uiteindelijk de uitkomst van de therapie.


Wel of geen hulp zoeken?
Misschien twijfel je of je de stap wel zult zetten om in behandeling te gaan. Dat snap ik heel goed. Het duurde bij mij ook een poos voordat ik hulp zocht. Een eerste gedachte die vaak in ons zit is; “ik kan het wel alleen”. Toch zal je merken dat het niet lukt om het probleem zelf op te lossen. Een eetstoornis zit diep en kan uitgroeien tot een zeer hardnekkig probleem. 

Als je er in een vroeg stadium bij bent, herstel je doorgaans sneller van je eetstoornis dan wanneer het probleem er al langere tijd is. Bestaat het probleem al langere tijd, dan duurt een behandeling meestal ook langer. Echter, ook dan is het resultaat een leven zónder eetstoornis. Mijn advies aan mensen met een eetstoornis of eetprobleem is dan ook: aarzel niet, zoek hulp! Besef dat het absoluut geen schande is om hulp te zoeken, het getuigt juist van kracht in jezelf dat je het graag anders wil.   


Hulp tot aan een opname
Bij eetstoornisklinieken is er vaak een wachtlijst van een paar maanden. Het komt regelmatig voor dat je na aanmelding maanden moet wachten op hulp, terwijl je de hulp juist zo hard nodig hebt. Het kan ook zijn dat je een te laag BMI hebt om in behandeling te mogen en dat er van jou wordt verwacht dat je eerst zelf aansterkt alvorens je in behandeling gaat. Bij Koanga hoop ik aan deze mensen die als het ware tussen wal en schip vallen, een plek te bieden waar zij terecht kunnen voor een behandeling om de periode tot aan de opname te overbruggen. 

Hoop op herstel
Het kan zijn dat je al eerder in behandeling bent geweest voor je eetstoornis maar dat jou dit niet heeft gebracht waar je op hoopte. Het is belangrijk om de hoop tot genezing te behouden, ook al heb je misschien het gevoel gekregen of ooit te horen gekregen dat je nooit meer van je eetstoornis af zult komen. Het is écht mogelijk om je eetstoornis te overwinnen.

bottom of page