top of page

bewandel

jouw eigen weg

Acceptance and commitment therapy

Acceptance and Commitment Therapy (afgekort ACT) is een derde generatie gedragstherapie. ACT is een wetenschappelijk onderbouwde therapie ontwikkeld door Steven Hayes, Kirk Strosahl en Kelly Wilson. Het is een vorm van psychotherapie waarin gebruik wordt gemaakt van metaforen, beeldspraak en bovenal ervaringsgerichte oefeningen. ACT helpt je om op een flexibele manier om te gaan met de moeilijkheden die je in het leven tegenkomt (acceptatie), zodat je kunt investeren in de dingen die betekenisvol voor jou zijn en je jouw leven kunt leiden naar jouw waarden (commitment).

Binnen ACT leer je zes verschillende vaardigheden:

  •                Acceptatie: ruimte maken voor vervelende ervaringen

  •                Defusie: afstand nemen van gedachten

  •                Het Zelf: flexibel omgaan met zelf(beeld)

  •                Hier en nu: aandacht voor het hier en nu 

  •                Waarden: stilstaan bij wat er voor jou toe doet

  •                Toegewijd handelen: investeren in waarden

 

 

Acceptance and commitment therapy is een therapievorm waar ik razend enthousiast over ben. ACT leert je een zachtaardige houding aan te nemen ten opzichte van wat je denkt, voelt en ervaart, terwijl je tegelijkertijd op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken. Het verschilt van cognitieve gedragstherapie waarbij je jouw gedachten gaat uitdagen en gaat proberen te vervangen. In ACT hoeven gedachten niet veranderd te worden om te veranderen wat je doet. Je leert een nieuwe manier van kijken naar je gedachten en je gedachten hanteren, wat (o.a.) de weg vrij maakt om je leven te leiden naar wat je echt belangrijk vindt. 
 

6 ACT zuilen.jpg

"If you change the way you look at things, the things you look at change"                       

                                                                             - Wayne Dyer

bottom of page