top of page

Voor wie?

Iedereen met een leeftijd van 16 jaar en ouder met een eetstoornis of eetprobleem, is welkom bij Koanga. Per persoon bekijk ik wat de mogelijkheden zijn en of een behandeling bij Koanga passend is in jouw situatie.

Ben je gemotiveerd om je eetstoornis los te laten en bereid te investeren in jouw herstelproces? Laten we dan samen aan de slag om tot de kern van jouw eetstoornis te komen. Hierbij is jouw inzet van cruciaal belang, want deze bepaalt het eindresultaat van de therapie.

Voor mensen met ernstig ondergewicht geldt; ik hanteer geen specifieke ondergrens in gewicht/BMI. Indien je ernstig ondergewicht hebt, is mijn voorwaarde om in therapie te gaan dat jouw huisarts je lichamelijke gesteldheid goed monitort en je helder genoeg bent om therapie aan te gaan. Hier zal ik een inschatting van maken tijdens onze kennismaking en het intakegesprek.

 

Aanmelden

Aanmelden voor therapie is mogelijk via het aanmeldingsformulier op deze website en via email. Je hebt géén doorverwijzing nodig. Wil je je direct aanmelden, klik dan hier:

 

 

 


In een eerste gesprek maken we kennis met elkaar. Dit kennismakingsgesprek is gratis. Het geeft je de mogelijkheid om te ervaren of je een klik met me voelt. Een klik met je therapeut is erg belangrijk, want hoe meer je je op je gemak voelt, des te meer je zal delen en we samen tot de kern kunnen komen. 

Ervaar je die klik en heb je interesse in een behandeling bij Koanga, dan houden we een intakegesprek. Meestal wordt dit gesprek direct aansluitend gehouden, maar het kan ook op een andere dag worden ingepland. In het intakegesprek verhelderen we wat jouw probleem is en wat jouw hulpvragen zijn. Ook zal ik je vragen stellen over je achtergrond, je gezin van herkomst, je dagelijks leven, etc. Aan het einde van de intake heb ik een indruk van wie jij bent, wat jouw probleem is, wat je graag wilt bereiken en of een behandeling bij Koanga bij je past.  


Soms spelen er naast de eetstoornis andere complexe problemen die meer op de voorgrond staan of ernstige problemen die eerst specialistische behandeling behoeven voordat je aan de eetstoornis kan werken. In dat geval kan ik jou helaas niet helpen en kan jouw huisarts een doorverwijzing verzorgen naar passende hulp elders. 
 

Voor wie
Aanmelden
Wachttijd

Wachttijd

Het aantal plaatsen in de praktijk is beperkt. Helaas zijn doorgaans alle plaatsen bezet en is er een wachtlijst. Bij aanmelding wordt je op de wachtlijst geplaatst.

Informatie over de therapie
Praktische informatie 

Wekelijkse sessies
Een behandeling bij Koanga bestaat uit ambulante therapie waarbij je één tot maximaal twee keer per week een therapiesessie hebt. Om de therapie te laten slagen is het noodzakelijk om elkaar in de beginfase van de therapie minimaal één keer per week te spreken. Dit is een investering die ik van jou vraag en hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.
Een afbouw naar één gesprek per twee weken of lager frequent vindt plaats wanneer de basis van de therapie is gelegd.

Afspraak afzeggen

Je kunt tot 24u voorafgaand aan de afspraak de sessie kosteloos annuleren. Indien je te laat afzegt of niet verschijnt dan zal 50 euro in rekening worden gebracht, ongeacht de reden voor je annulering of afwezigheid. Deze tijd was immers voor jou gereserveerd. Je kunt deze nota niet bij je zorgverzekeraar indienen. ​Geef een afmelding a.u.b. zo spoedig mogelijk door. Jouw tijdige annulering geeft namelijk een andere cliënt de mogelijkheid om gezien te worden.

Samenwerking met diëtiste

In de therapie gaat er aandacht uit naar je eetgedrag; we onderzoeken de functie van je eetgedrag, de omstandigheden waarin je geneigd bent juist wél of niet te gaan eten, welke emoties en gedachten daarmee gepaard gaat, wat de gevolgen zijn etc. Om gericht stappen te zetten in het veranderen van je eetpatroon, werk ik samen met een diëtiste die zowel gespecialiseerd is in het begeleiden van cliënten met eetstoornissen als ook werkt met Acceptance and Commitment Therapy. 

Inhoud van de behandeling
Ieder heeft zijn eigen weg te gaan, als het aankomt op genezen van een eetstoornis of eetprobleem. Dat betekent ook, dat er niet één standaard behandeling is die voor iedereen werkt. Je krijgt bij Koanga dan ook zorg op maat. 

De behandeling is erop gericht om meer inzicht te krijgen in je gedachten, gevoelens en gedrag. We gaan ontdekken welke functie de eetstoornis heeft en waar de ontwikkeling van de eetstoornis een reactie op is. Naast het onderliggende stuk is er onder andere aandacht voor zelfbeeld, lichaamsbeeld, autonomie, het opbouwen van een genormaliseerd eetpatroon, het bereiken en behouden van een gezond lichaamsgewicht.  


Steunend netwerk
Mensen in jouw omgeving die jou steunen en willen helpen, zoals ouders, familieleden, partners of vrienden, worden daar waar mogelijk en gewenst bij de behandeling betrokken.

bottom of page